Yhteistyötä Saskyn kanssa

Koneosapalvelu Oy ja SASKY koulutuskuntayhtymä kehittävät koulutuksen ja yrityselämän yhteistyötä ja tekniikan alojen vetovoimaa hankkimalla yhdessä hydrauliikkaopetuspisteen Mänttään.

Yhteinen hankinta tukee nykyaikaisten laitteiden käytön oppimista jo opiskeluaikana ja helpottaa vastaavien laitteiden käyttöä opintojen jälkeen. Tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat myös Koneosapalvelun toimintatapoihin sekä Koneosapalvelun käyttämiin komponentteihin ja menetelmiin.

Yhteistyö helpottaa työllistymistä sekä oppisopimusten ja koulutussopimusten toteutumista. Yhteishankintana toteutettavan hydrauliikkaopetuspiste sijoitetaan Saskyyn Mäntän seudun koulutuskeskuksen tiloihin ja sen on tarkoitus olla käyttökunnossa syksyllä 2022.

Yhteiset oppimisympäristöt mahdollistavat myös aitojen alihankintatöiden tekemisen osana opetusta, mikä taas opiskelijoiden mukaan innostaa entisestään opintojen suorittamiseen.

Lisätietoja:

Koneosapalvelu Oy
Hannu Soimasuo
toimitusjohtaja
050 540 5950
hannu.soimasuo@koneosapalvelu.fi 

SASKY koulutuskuntayhtymä
Antti Lahti, kuntayhtymäjohtaja
puh. 050 340 6221
antti.lahti@sasky.fi 

Kuvassa vasemmalta oikealle Koneosapalvelun myyntipäällikkö Ossi Nieminen, Mäntän seudun koulutuskeskuksen koulunkäynninohjaaja Ari Mäkinen, opettaja Heikki Sarja, koulutuspäällikkö Saara-Leena Kytömäki, rehtori Arto Pylvänäinen ja Koneosapalvelun toimitusjohtaja Hannu Soimasuo. 

SASKY Koulutuskuntayhtymä

  • SASKY koulutuskuntayhtymä toimii usean kunnan alueella Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Sasky järjestää, ylläpitää ja kehittää peruskoulutuksen jälkeen annettavaa toisen asteen ammatillista koulutusta sekä yleissivistävää koulutusta.
  • Vahva ja tavoitteellinen työelämäyhteistyö on tärkeä ja jatkuva osa Saskyn toimintakulttuuria.
  • Opiskelijoita yhteensä n. 7400
  • Tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä (ammatillinen koulutus) vuodelle 2021 on 3785, joista 60 suunnataan työvoimakoulutukseen
  • Henkilöstöä n. 550, joista 70% opetushenkilöstöä
  • Toimintatuotot vuositasolla n. 41 miljoonaa euroa