Välkommen till Koneosapalvelu!

Vår verksamhet i Finland finns i Vilppula, Kuopio och Villmanstrand. Produktion, service och företagsledning finns i Vilppula. Vårt dotterbolag Fortiparts butik finns i Puikkola, Ryssland.

info@koneosapalvelu.fi
+358 20 755 1240

Kontakt

äLä KIRJOITA TäHäN MITääN