Koneosapalvelu är den första Bosch Rexroth-certifierade servicepartnern

Koneosapalvelu Oy och Bosch Rexroth Oy har tecknat ett partnerskapsavtal Certified Excellence. 

Koneosapalvelus hydrauliska underhåll har certifierats av huvudmannen och genom avtalet blev Koneosapalvelu första hydrauliska underhåll i Finland, som uppfyller kraven från Bosch Rexroths Service Partner - Repair Center-konceptet. För kunderna betyder det högkvalitativt, expertunderhåll av hydrauliska pumpar och hydrauliska motorer, som uppfyller tillverkarens standarder.

I spetsen för utvecklingen av det hydrauliska underhållet hos Koneosapalvelu


Koneosapalvelu har utvecklat ramverk och drift av hydrauliskt underhåll genom beslutsamt arbete och omfattande investeringar. Vilppulas lokaler utökades år 2020. I samband med expansionen fick tex. det hydrauliska underhållet och lagret helt nya anläggningar. Dessutom förnyades underhållsutrustningen, specialverktygen och provkörningsenheten. Förutom investeringar har fler anställda anställts för hydrauliskt underhåll och insatser har gjorts i ERP genom att utveckla ett kvalitetssystem. Efter en granskning utförd av Bosch Rexroth undertecknade företagen ett nytt Service Partner — Repair Center-kontrakt enligt Bosch Rexroths nya internationella Certified Excellence-program för mobilt hydraulikunderhåll i januari 2021.

Hannu Soimasuo, VD för Koneosapalvelu, förklarar att ”ramverket är nu i ordning och möjliggör en bättre servicegenomströmning än tidigare. Introduktionen av ditt eget kvalitetssystem hjälper till med systematiskt arbete och det nya konceptet med huvudmannen ger stöd från den stora tillverkaren till verksamheten. Som servicepartner hos Bosch Rexroth drar vi bl.a. nytta av snabb leverans av reservdelar, produktsupport och databaser och utbildningar som tillhandahålls av tillverkaren. Med deras hjälp kan vi erbjuda våra kunder hydrauliska komponenter anpassade till fabriksinställningarna, reparerade med rätt arbetsmetoder och originalreservdelar - effektivt och i tid".


Kronan på hydraulikunderhållet är den nya Rexroth-testbänken


De moderna anläggningarna på 400 m² för Vilppulas hydraulikunderhåll har från början utformats för underhåll. Ossi Nieminen, försäljningschef hos Koneosapalvelu, säger att ”verkstadens arbetsstationer är utrustade för behov av krävande underhållsarbete, och vi har bl.a. separata arbetsområden för demontering av komponenter, montering och testkörning. Åtta hydrauliska installatörer och en förman arbetar med underhållet. Dessutom har vi hydraulisk design och teknisk försäljning.

Bland underhållsutrustningen bör nämnas den nya testbänken Rexroth SSTB-135, som Koneosapalvelu var först i Norden att förvärva. Detta är en testbänk med två kretsar med ett maximalt tryck på mer än 500 bar. Testbänken är ansluten till Bosch Rexroth-databasen via Cadasys-systemet, vilket säkerställer korrekta, individuella testprogram och justeringsvärden för varje Rexroth-produkt som skall testas. Testbänken kan användas för att testköra hydraulpumpar och motorer av alla de vanligaste märkena.

Mer information

Koneosapalvelu Oy
Hannu Soimasuo
Verkställande direktör
Teollisuustie 5, FI-35700 Vilppula
+358 50 540 5950
hannu.soimasuo@koneosapalvelu.fi

Se video: Hydrauliska underhållet hos Koneosapalvelu